Foto

Blog

1.června – Mezinárodní den dětí

Věděli jste, že první podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku při založení Národního shromáždění 23. dubna 1920 během Turecké války za nezávislost? Tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu jsou děti. Proto ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes a je státem uznávaným svátkem. (zdroj Wikipedia)

Ale možná byste také rádi věděli, jaké daňové úlevy díky dětem můžete získat:

Sleva za umístění dítěte

Tato sleva nemá pevně danou částku, pouze maximální limit pro její uplatnění. Ten vychází z aktuální výše minimální mzdy. Samotná výše slevy pro konkrétního poplatníka závisí na tom, kolik za uplynulý rok zaplatil za tzv. školkovné při umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (např. mateřská škola, jesle). Podmínkou je, že s ním vyživované dítě žije ve společné domácnosti. Za minulý rok můžete odečíst maximálně 16 200 Kč (pro rok 2023 už platí částka 17 300 Kč, tu si ale uplatníte až příští rok). 

Sleva se uplatňuje jen jednou za rok, tedy v rámci zúčtování daní u zaměstnavatele nebo při podání daňového přiznání. Má na ni nárok jen jeden poplatník z dané společně hospodařící domácnosti.

Nárok na slevu se dokládá potvrzením z příslušného předškolního zařízení.

Sleva na děti (daňové zvýhodnění)

Pravidla daňového zvýhodnění upravuje § 35c ZDP. Snížit si o ně daň může poplatník, který s vyživovaným dítětem žije ve společné domácnosti (vždy ale jen jeden z rodičů).

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící ve společné domácnosti. Sleva se uplatňuje ještě za měsíc, kdy dovrší 18. rok. Pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod třetího stupně, trvá nárok na slevu do 26 let věku dítěte (včetně).

Pro příjmy za rok 2022 (do daňového přiznání) i za rok 2023 (pro zaměstnance) tedy platí, že:

  • daňové zvýhodnění na první dítě je ve výši 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně),
  • daňové zvýhodnění na druhé dítě je ve výši 22 320 Kč (1860 Kč měsíčně),
  • daňové zvýhodnění na třetí a další dítě je ve výši 27 840 Kč (2320 měsíčně). 

Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se daňová sleva na dvojnásobek:

  • daňové zvýhodnění na první dítě je ve výši 30 408 Kč (2534 Kč měsíčně),
  • daňové zvýhodnění na druhé dítě je ve výši 44 640 Kč (3720 Kč měsíčně),
  • daňové zvýhodnění na třetí a další dítě je ve výši 55 680 Kč (4640 měsíčně). 

Pro prokázání nároku na slevu na dítě musíte dodat poprvé jeho rodný list a dále každý rok potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů, jestli si a v jaké výši ten uplatňuje daňové zvýhodnění na některé z vašich dětí. OSVČ dokládají jen čestné prohlášení. U dětí, které dosáhly 18 let, musíte dodat i potvrzení o studiu a u dětí se ZTP/P pak také průkaz či potvrzení o jeho přiznání.

 

A sleva pro samotné dítě – studenta:

Sleva na studenta

Poplatníci, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem (v případě vysoké školy platí pro prezenční, distanční i kombinovanou formu) a ještě nedosáhli 26 let mají nárok na slevu ve výši 4020 Kč za rok. O dva roky déle (sleva se dá uplatnit nejdéle za měsíc dovršení daného věku) si mohou slevu odečítat od daně studenti na doktorském studiu prezenční formou. Sleva náleží za měsíce, ve kterých jste byli studenty na jejich počátku. 

 Krásný sváteční den všem dětem i rodičům přeje ÚK Kawková


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.