Foto

Blog

Fenomén home-office přišel do většiny firem s pandemií

Je známým faktem, že pandemická doba přinesla mimo jiné jeden fenomén, kterým je bezpochyby obrovský nárůst využití práce na dálku – jinými slovy home-office. 

Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) uvádí, že zatímco devět z deseti velkých podniků umožňuje i v době rozvolněných protiepidemických opatření svým zaměstnancům práci z domova, mezi malými podniky tuto možnost nabízí jen polovina z nich. 

Před pandemií umožňovalo zaměstnancům pracovat alespoň někdy z domova 54 % podniků s 10 a více zaměstnanci v ČR, v období koronaviru se podíl zvýšil na 60 %. Nárůst mezi jednotlivými typy podniků (dle rozsahu) je blíže zachycen v následujícím grafu: 

Možnost využití home-office samozřejmě reflektuje charakter dané profese. Nejčastěji využívaná práce na dálku je v oborech informačních technologií, následuje audiovizuální sektor (tj. televizní a rozhlasové vysílání, vydavatelské činnosti) a cestovní agentury a kanceláře. Do režimu home-office byla převedena i část administrativních prací ve výrobě. Naopak nejmenší využití se promítá ve stravování, pohostinství, v maloobchodě, v ubytování či stavebnictví. TOP 5 odvětví využívající home-office je zachyceno v následujícím grafu: 

Zásadní změnou pro většinu firem využívajících práci na dálku ještě před dobou koronavirovou bylo umožnění vzdáleného přístupu k aplikacím a dokumentům potřebným k plnohodnotnému výkonu práce doma. Srovnání procentuálního vývoje podniků umožňujících vzdálený přístup svým zaměstnancům za posledních 5 let je uvedeno v následujícím grafu: 

Vývoj a technologie nezastavíme, ať doba přinese cokoli, my chceme být technologickým leadrem v oblasti účetnictví pro naše klienty a uživatelsky přívětivým i technicky pokrokovým parťákem pro naše zaměstnance. 

S úctou k tradici - vstříc digitalizaci, Vaše ÚK Kawková

Zdroj: Český statistický úřad 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.