Foto

Blog

Finanční správa zjednodušuje přihlášení pro zahraniční fyzické osoby do portálu MOJE daně

Uživatelé, kteří jsou držiteli přístupových údajů do datové schránky nebo zaručené identity (NIA) a dosud nemohli využívat služby daňové informační schránky plus (DIS+), protože nejsou evidováni v Registru obyvatel, budou mít nově možnost získat přístup do DIS+ bez nutnosti osobní návštěvy finančního úřadu. 

Finanční správa těmto uživatelům nově umožní prostřednictvím jednostránkového elektronického formuláře požádat o aktivaci uživatelského účtu. Tato nová funkce na portálu MOJE daně zvýší dosažitelnost DIS+ zejména pro zahraniční osoby.

Těmto uživatelům bude nově nabídnuta žádost o aktivaci uživatelského účtu. V žádosti (dostupné v kroku přihlášení do DIS+) uživatel zadá údaje obdobného rozsahu jako v žádosti o přidělení přístupových údajů Finanční správy a eventuálně doplňující údaje umožňující jeho dostatečnou identifikaci. 

Na základě této žádosti Finanční správa aktivuje buď přístupové údaje Finanční správy (pro držitele datových schránek), nebo uživatelský účet NIA (pro uživatele se zaručenou identitou). Žadatel bude o aktivaci informován e-mailem, nebo prostřednictvím SMS. Následně se budou i tito uživatelé moci přihlašovat prostřednictvím portálu MOJE daně do DIS+ a využívat všechny její služby standardním způsobem.

Nové řešení je rozšířenou službou stávajícího technického řešení identifikace uživatelů DIS+. Doplňková služba „Nahlížení“ zůstane na portálu MOJE daně pro její uživatele dostupná po avizovanou přechodnou dobu – nejdéle do konce listopadu 2022.

Aktuální dění pro Vás sleduje ÚK Kawková

Zdroj: financnisprava.cz

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.