Foto

Blog

Poslední šance přihlásit se k paušální dani

Paušální daň je speciální daňový režim, který umožňuje malým podnikatelům a živnostníkům platit pouze jednu fixní měsíční částku a minimalizuje byrokratickou zátěž. Tato částka je předem stanovena a zahrnuje daň z příjmu, tak sociální a zdravotní pojištění, které by jinak museli platit samostatně. To znamená, že nemusí vést složité účetnictví nebo podávat komplexní daňová přiznání.

Pokud chcete v roce 2024 vstoupit do režimu paušální daně, změnit pásmo nebo z režimu paušální daně vystoupit, máte čas už jen do středy 10.1.2024! Oznámit tuto skutečnost finanční správě můžete přes datovou schránku, portál MOJE daně nebo osobně na finančním úřadě.


Pásma paušální daně
Paušální daň je rozdělena do tří pásem s různou výší měsíčních plateb. Ty se odvíjí od výše příjmu a druhu činnosti.

1. pásmo paušální daně
Do prvního pásma se může přihlásit podnikatel, pokud jeho příjmy ze samostatné činnosti za předcházející rok nepřesáhly 1 mil. Kč. V takovém případě nehraje druh činnosti žádnou roli.

Dále se do tohoto pásma může přihlásit i podnikatel:

  • s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud se alespoň na 75 % těchto příjmů dá uplatnit výdajový paušál ve výši 80 %, nebo 60 %,
  • s příjmy do 2 mil. Kč, pokud alespoň na 75 % těchto příjmů lze uplatnit 80% paušál.

Paušální daň pro první pásmo sestává ze stokoruny na daň z příjmů, minimální zálohy na zdravotní pojištění pro daný rok a minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 %.

2. pásmo paušální daně
Do druhého pásma spadají podnikatelé, jejichž příjmy ze samostatné činnosti za minulý rok nepřesáhly hranici 1,5 mil. Kč bez ohledu na druh činnosti.

Druhé pásmo mohou využít také poplatníci:

  • s příjmy do 2 mil. Kč, jestliže se alespoň na 75 % z nich dá uplatnit 80%, nebo 60% výdajový paušál.

3. pásmo paušální daně
Třetí pásmo paušální daně je určené poplatníkům s ročními příjmy do 2 mil. Kč bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají.


Platby v jednotlivých pásmech pro rok 2024:

  1. pásmo – měsíční platba se zvýšila o 1 290 Kč na celkových 7 498 Kč.
  2. pásmo – měsíční platba vzrostla o 745 Kč na 16 745 Kč.
  3. pásmo – měsíční platba se zvýšila o 1 139 Kč na 27 139 Kč.
     

Kdo může vstoupit do paušálního režimu
Do paušálního režimu mohou vstoupit OSVČ, které nejsou plátci DPH, jejich roční příjmy jsou do 2 mil. Kč a nemají příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou).

Zároveň OSVČ nemůže být dlužníkem, vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení, ani společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.

OSVČ v paušálním režimu mohou mít vedlejší příjmy (z kapitálového majetku, z nájmu či tzv. ostatní příjmy), maximálně však do 50 tisíc Kč ročně.

Aktuální informace pro Vás sleduje, ÚK Kawková

Zdroj: mesec.cz

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.