Foto

Publicita projektů


Operační program - Zaměstnanost plus (Financováno evropskou unií)

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání v Účetní kancelář Kawková, s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/23_047/0002989), který je spolufinancován Evropskou unií. Realizace projektu bude probíhat od 1.4.2024 do 31.3.2026.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce. Do projektu bude zařazeno 15 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.


Společnost Účetní kancelář Kawková, s.r.o. získala dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách.
Projekt byl realizován pod názvem „Stáž v překladatelství“

Moravskoslezský kraj přispěl ze svého rozpočtu částkou 199 400,- Kč.
Tento projekt byl realizován od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024.

Díky projektu jsme získali dotaci na mzdu dvou stážistů a mentorů.
Stážisti byli v naší společnosti zaměstnáni na pozicích Překladatel/tlumočník.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.