Foto

Blog

Rekonstrukce účetnictví

Není tajemstvím, že se podnikatelé či společnosti jakéhokoliv rozsahu mohou dostat do prekérní situace v podobě ztráty účetních dat zapříčiněné kupříkladu hackerským útokem na firemní servery, chybným zálohováním dat, odcizením dokladů, živelnou pohromou nebo jinými důvody způsobujícími poměrně nekvalitní spánek řadě podnikatelů. 

Komplexní účetnictví dané firmy či podnikatele se zkrátka rozsype jako domeček z karet. 

Taková situace je velkou nepříjemností, která se bohužel nedá obejít, a je nutné dostat účetnictví do původního stavu (nebo alespoň do stavu nejblíže podobnému stavu původnímu). 

Proces náprav a zásahů do již uplynulých a dříve uzavřených období nazýváme rekonstrukcí. 

Rekonstrukci účetnictví je nutno provést i v případě neodborného vedení, jehož důsledkem jsou viditelné rozpory a chyby v účetních i finančních výkazech, vady v daňových souvislostech daného subjektu apod. 

Naše kancelář již pár rekonstrukcí má za sebou, a to nejčastěji z důvodů posledně uvedených. K rekonstrukci dochází v periodách již uzavřeného zdaňovacího období (v horizontu několika měsíců, nejčastěji však celého předchozího účetního roku). Bohužel čas zastavit nelze, proto se k rekonstrukci přistupuje souběžně s účtováním aktuálního období. 

Klíčové je dodání veškerých zbylých a dohledatelných účetních dokladů za rekonstruované období, které se elektronicky navedou na náš portál a zaúčtují. 

V praxi často narážíme na účetní záznamy a transakce, které dříve nebyly v účetnictví vůbec zachyceny. V takovém případě je pak nutno podat veškerá dodatečná přiznání k daním, které po rekonstrukci vykazují rozdílné výsledky. 

Našim cílem je, aby zrevidované účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz při použití daňové optimalizace. Každá účetní jednotka má svá specifika, a proto i každá rekonstrukce je jinak náročná. 

Na tomto místě se patří poděkovat klientům, kterým správnost účetních výkazů není lhostejná a kteří se nebojí předat kus zodpovědnosti na naše bedra. 

Vážíme si Vaší důvěry. Jsme tu pro Vás, ÚK Kawková

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.