Foto

Blog

Silniční daň a daň z nemovitostí

Přinášíme Vám novinky ze světa daní. Daňový balíček jsme představili již v jednom z minulých příspěvků. V tomto se zaměříme na hlavní změny v dani silniční a dani z nemovitostí.

Změny v silniční dani přinesla novela č. 142/2022 Sb. Před novelou nejprve došlo ke zrušení povinnosti platit zálohy v roce 2022, a to na základě generálního pardonu ministra financí.

Poslední povinnou zálohou tak byla záloha splatná 15.12.2021.  Zálohy byly zrušeny generálním pardonem nejen pro rok 2022, ale i do budoucna. Počínaje daní silniční za rok 2022 se již daň platí celá jednorázově, za rok 2022 tedy do konce ledna 2023. Zrušení platby záloh se týká všech vozidel a všech poplatníků.

Novela dále přinesla zrušení daně u osobních motorových vozidel, autobusů. Předmětem daně silniční už tak jsou pouze nákladní automobily kategorie N2 a N3 a jejich přívěsy kategorie O3 a O4. Zjednodušeně lze říct, že daň silniční za rok 2022 budou platit jen provozovatelé těžkých nákladních automobilů a přívěsů s největší povolenou hmotností od 12 tun a tahačů.

Pokud vlastníte pouze osobní vozidla nebo vozidla nepřesahující hmotnost 12,5 tun, daň se Vás vůbec netýká a přiznání k dani silniční se tak vůbec nepodává.

 Daň z nemovitostí

Tuto daň má povinnost platit každý, kdo vlastní nemovitost, tedy pozemek, stavbu nebo ne/bytovou jednotku. Pokud v průběhu uplynulého roku ale u nemovitosti nedošlo k žádné změně, poplatník platí pouze daň a daňové přiznání nepodává. To má povinnost podat pouze v případě, že u dané nemovitosti došlo ke změně, a to v parametrech nemovitosti (kterou přiznali i zdanili v minulosti), například dostavbou, přístavbou či likvidací nemovitosti anebo změnou charakteru či výměry pozemku. Dále má povinnosti podat přiznání ten poplatník, který v uplynulém roce nabyl do svého vlastnictví majetek v podobě pozemku, zdanitelnou stavbu nebo ne/bytovou. Jestliže se nijak nemění počet ani charakter Vámi vlastněných nemovitostí, pouze zaplatíte daň z nemovitostí.

Daňové přiznání je nutné podat i v případě prodeje či darování nemovitosti, jestliže vlastníte ještě další nemovitosti v daném kraji.

Změny v počtu a charakteru nemovitostí jsou směrodatné vždy k 1. lednu 2023.

Přiznání k dani z nemovitých věcí letos můžete podat do 31. ledna 2023 a do 31. května 2023 musí být ve většině případů daň zaplacena. 

Novinky a změny Vám přináší, ÚK Kawková

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.