Foto

Blog

U dohod o provedení práce dojde ke zjednodušení

Změny v oblasti dohod o provedení práce, které byly schváleny v rámci konsolidačního balíčku a které měly nabýt účinnosti od 1. 7. 2024, by v praxi výrazně zkomplikovaly mzdovou evidenci a v některých ohledech by byly v podstatě neproveditelné. Spojeným sílám zástupců zaměstnavatelů s několika dalšími svazy a institucemi se podařilo s Ministerstvem práce a sociálních věcí dojednat kompromisní řešení, které bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou v rámci Sněmovního tisku č. 570. 

Úprava, kterou schválili poslanci v rámci pozměňovacího návrhu u vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, zavádí dva režimy dohod o provedení práce:

  • oznámená dohoda s měsíční odměnou do 25 % průměrné hrubé mzdy v daném roce
  • neoznámené dohody, které budou považovány za zaměstnání malého rozsahu do měsíční částky 4000 Kč

První režim bude platit pro ty dohody o provedení práce, které zaměstnavatel nahlásí do registru České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pro tyto smlouvy budou platit stávající pravidla, pojistné bude zaměstnavatel muset uhradit, pokud měsíční výdělek zaměstnance na DPP přesáhne čtvrtinu průměrné mzdy, což je nyní 10 500 korun.

Tuto „velkou“ dohodu, kterou zaměstnavatel musí oznámit na ČSSZ, budete moct mít pouze jednu, pokud z ní vy i zaměstnavatel nechcete odvádět sociální pojištění. Osvobození od povinných odvodů bude mít ten zaměstnavatel, který s vámi dohodu podepíše jako první.

Pokud vám tento přivýdělek nestačí, pak si můžete sjednat i další brigády, avšak odměna z každé další práce nesmí překročit částku 4000 Kč u jednoho zaměstnavatele. Od částky 4000 Kč a výše se vás i zaměstnavatele bude týkat odvod pojistného.

Zákon vás přitom nijak neomezuje, kolik takových „malých“ dohod smíte mít. Může jich být třeba deset, ale pokud žádná z nich nepřekročí částku 4000 Kč, pak žádné odvody neplatíte, potvrzuje Jan Tuček.

Po úplnost ještě uvádíme, že ze všech typů DPP se odvádí srážková daň ve výši 15 %, pokud nemáte u některého zaměstnavatele podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

Pokud nový návrh projde celým legislativním procesem, začne platit od 1. ledna 2025. Od 1.7.2024 do konce tohoto roku bude stále platit současná úprava, kdy je možné mít výdělky na DPP do výše 10 000 Kč měsíčně bez povinnosti hradit sociální a zdravotní pojištění. Pravděpodobně se ale všechny dohody oznamovat, aby Česká správa sociálního zabezpečení možnost „zmapovat“ situaci v této oblasti.

Nově tedy systém práce na dohodu bude do určité míry podobný, jen nebudete moct mít řadu dohod u různých zaměstnavatelů s částkou do 10 tisíc Kč měsíčně, ale jen jednu s maximálním horním limitem ve výši 25 % průměrné hrubé měsíční mzdy (letos cca 10 500 Kč) a pak řadu dohod s odměnami pouze do 4000 Kč.

V případě oznámených dohod umožní systém sociální správy všem zaměstnavatelům, aby se do něj mohli podívat a zkontrolovat, zda nový zaměstnanec už nemá „velkou“ dohodu podepsanou s jiným zaměstnavatelem. Tato dohoda bude u ČSSZ zaregistrovaná do té doby, než se ji zaměstnanec či zaměstnavatel rozhodne ukončit. V takovém případě skončí i oznámení této dohody a zaměstnanec poté bude moct uzavřít novou, oznámenou dohodu s jiným zaměstnavatelem.

Poslat oznámení ČSSZ o ukončení „velké“ dohody může poslat i sám zaměstnanec, pokud by zjistil, že dosavadní zaměstnavatel tak ještě neučinil. V takovém případě stačí poslat správě potvrzení, že je tento pracovní poměr ukončen, například potvrzenou výpověď.

V současnosti platné pravidla však zůstávají beze změny. Jedná se na příklad povinnost vést docházku zaměstnance, či nárok zaměstnance na dovolenou u dohody o provedení práce

O vývoji situace a dalších novinkách Vás budeme informovat, ÚK Kawková


Zdroj: mesec.cz ; Tisková zpráva Komory daňových poradců ČR

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.