Foto

Blog

Vývoj sazeb daně z příjmu právnických osob

Víte o tom, že od nového roku se bude zvedat sazba daně z příjmu právnických osob o 2 procentní body, tj. z 19 % na 21%? A věděli jste, že se jedná o změnu sazby po 13 letech?  

Zisk právnických osob byl zdaňován 19procentní daní od roku 2011. Současně se jedná historicky o první navýšení sazby od roku 1993, kdy naše republika začala budovat vlastní daňový systém. 

Od té doby samotná daň rok od roku klesala. V roce 1993 totiž sazba daně byla nastavena až na 45 %. Pod hranici 40 procent se sazba daně dostala o tři roky později, kdy došlo k reformě daní, která měla za cíl podporovat ekonomický růst a investice. 

Nejdéle platná sazba daně byla v období 2000 – 2003, a to ve výši 31 procent. V tomto období byla totiž zahájena daňová reforma, jejíž výsledné snížení daňové sazby mělo pozitivní dopad na podnikání a přispěla k přilákání zahraničních investic do země. 

Nižší daňová zátěž byla vnímána jako stimul pro rozvoj firem a zlepšení obchodního prostředí. Od té doby sazba daně znovu pozvolna klesala až do roku 2010, kdy se dostala na stávajících 19 procent.  

Navýšením o dva procentní body se dostaneme na úroveň sazby daně našich slovenských sousedů. Pro srovnání sazeb dalších sousedních států – polské společnosti své zisky zdaňují 19 procenty, aktuální rakouská daň činí 25 %, ovšem nejvyšší sazbou jsou zatíženy daní v Německu, a to ve výši 29,83 %. 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj sazby daně z příjmu právnických osob. 

Celkově lze konstatovat, že vývoj daňové sazby z příjmu právnických osob byl od roku 1993 charakterizován postupným snižováním sazeb s cílem podporovat podnikání a ekonomický růst. 

Informace o změnách pro Vás sleduje ÚK Kawková

(Zdroj: Finanční správa ČR)

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.