Foto

Blog

Zaměstnanecké benefity a jejich vliv na daně, mzdy a odvody

Zaměstnanecké benefity se staly nedílným ohodnocením zaměstnanců a slouží zejména k jejich přímé motivaci. Jsou atraktivní nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele, neboť jsou z velké části daňově a odvodově výhodné. 

Benefity rozlišujeme na daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady zaměstnavatele, zda je příjem ve formě benefitu u zaměstnance osvobozen od daně ze závislé činnosti a zda vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného. 

Mezi nejznámější a nejvíce využívané benefity patří příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní a životní pojištění a sportovní benefity. Ale existuje celá řada dalších zajímavých zaměstnaneckých benefitů. 

1. Stravování - jeden z nejoblíbenějších benefitů, u kterého existuje variabilita formy jeho poskytování. Stravování lze poskytnout ve vlastním stravovacím zařízení, ve formě stravenek nebo jako stravenkový paušál. 

Jaký je rozdíl mezi stravenkami a stravenkovým paušálem, a jaká forma poskytování je výhodnější?  

Stravenky:

 • příspěvek na stravování ve formě papírových poukázek nebo elektronických karet 
 • jsou daňově uznatelným nákladem do výše 55 % hodnoty stravenky 
 • mají zaměstnanci jako zcela osvobozený příjem od daně ze závislé činnosti 
 • nevstupují do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění 


Stravenkový paušál:

 • peněžitý příspěvek na stravování, který se zaměstnanci vyplácí rovnou na jeho bankovní účet 
 • je daňově uznatelným nákladem bez omezeného limitu 
 • je u zaměstnanců osvobozeným příjem do stanoveného limitu vyhlášky. V roce 2023 je osvobozený příjem do výše 107,1 Kč
 • částka nad stanovený lilmit podléhá odvodu sociálního a zdravotního pojištění 
 

Hodnota 

Zaměstnanec 
Zaměstnavatel 
Osvobození  

od daně 

Zdanitelný příjem 
Daňově uznatelný náklad 
Stravenka 
120 
120 
0 
66 
Stravenkový paušál 
120 
107,1 
12,9 
107,1 


2. Penzijní a životní pojištění 

 • zcela daňově uznatelný náklad do limitu stanoveném zaměstnavatelem v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise 
 • osvobozený příjem zaměstnance do úhrnné výše 50 000 Kč za zdaňovací období a zároveň do této částky nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění 

 

3. Sportovní benefity - oblíbený benefit, který vede ke zvýšení produktivity a motivace zaměstnanců. Jedním z řešení, jak poskytnout sportovní benefit svým zaměstnancům je Multisport karta.  

 • zcela daňově neuznatelný náklad zaměstnavatele 
 • nepeněžitý příjem zaměstnance osvobozený do částky 20000 Kč za zdaňovací období 


Jsme tu pro Vás, ÚK Kawková

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.