Foto

Blog

Změny u DPP

Zaměstnáváte někoho na dohodu mimo pracovní poměr? Pak se mějte na pozoru, dochází ke změnám. 

V zákoníku práce v průběhu letošního a příštího roku bude docházet k poměrně významným změnám co se dohod konaných mimo pracovní poměr týče. Jedná se o dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Novelizace v tomto ohledu probíhá ve 3 vlnách. Některé změny začaly platit již počátkem října tohoto roku, další změny jsou plánovány od prvního dne roku následujícího a poslední vlna změn nás bude čekat od poloviny příštího roku. O jaké změny se jedná? Pojďme se společně podívat na novinky, které již od 1. října tohoto roku nabyly zákonné účinnosti. 

1. Rozvržení pracovní doby 

Dosud platilo, že na dohodu mimo pracovní poměr jednotlivý pracovník pracoval nahodile, podle potřeby zaměstnavatele, aniž by předem měl povinnost dotyčnému „dohodáři“ předem rozvrhnout pracovní dobu. Od října má již každý zaměstnavatel povinnost předem stanovit pracovní rozvrh hodin tak, aby každý „dohodář“ byl s rozvrhem seznámen minimálně 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena (pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení). 

 2. Rozsah pracovních hodin 

U dohod o provedení práce zůstává limitní rozsah 300 hodin za rok nezměněn, stejně tak u dohod o pracovní činnosti nejvýše 20 hod týdně. Nově však platí, že při uzavření více dohod u stejného zaměstnavatele, se odpracované hodiny sčítají.  

 3. Překážky v práci a náhradní doby 

Nově má zaměstnanec nárok na omluvení překážek podle zákoníku práce, a to bez náhrady (jak tomu je u pracovního poměru). Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci např. po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti, po dobu karantény, po dobu mateřské, otcovské či rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let, aj. 

 4. Zaručená mzda a nově příplatky 

Ani poslední novela zákoníku práce nenutí zaměstnavatele dodržovat zaručenou mzdu podle typu práce. Dostačující je stále minimální hodinová sazba při jakémkoliv druhu vykonávané práce. Na co již má od října „dohodář“ nárok, jsou příplatky, jak je známe z pracovního poměru. Jedná se o tyto příplatky: 

a) příplatek za svátek (průměrný výdělek), 

b) noční práce (nejméně 10 % průměrného výdělku), 

c) práce ve ztíženém prostředí (nejméně 10 % minimální hodinové mzdy), 

d) práce v sobotu a neděli (nejméně 10 % průměrného výdělku).

5. Nově žádost zaměstnance o pracovní poměr 

Nově platí, pokud požádá zaměstnanec pracující na dohodu písemně zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejpozději do 1 měsíce odůvodněnou písemnou odpověď. Tuto možnost zaměstnanci nabízí nově zákoník práce v případě, že za posledních 12 měsíců má odpracováno alespoň 180 dní. 

6. Povinnost písemné informovanosti 

Další změnou, která blíže dohodu přibližuje k pracovnímu poměru, je povinnost písemně informovat nového zaměstnance na dohodu o skutečnostech jako například: 

a) bližší popis sjednané práce a místa výkonu práce, 

b) předpoklad rozvrhu pracovního doby za den či týden, 

c) rozsah minimálního nepřetržitého denního/týdenního odpočinku, 

d) poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech  

Takové písemné sdělení o skutečnostech by měl zaměstnanec obdržet nejpozději po 7 dnech od faktického zahájení práce. 

7. Náhrady na home-office 

Výkon práce na dálku je u dohody možný jen na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Je možné poskytovat zaměstnanci náhrady nákladů při výkonu práce na dálku, pokud však s ním zaměstnavatel toto právo sjednal.  

8. Nemoc a karanténa  

Stále platí, že pokud zaměstnanec nepřesáhne odměnu z dohod konaných mimo pracovní poměr platný pro nemocenské pojištění (u DPP 10 000 Kč, u DPČ 3 999 Kč), nárok na náhradu za dočasnou pracovních neschopnost nemá, je mu pouze omluvena absence. 

V příštím roce nově vznikne „dohodářům“ nárok na dovolenou, zaměstnavatelé budou mít povinnost hlásit všechny dohody na OSSZ, a to bez ohledu na výši odměny, jak tomu bylo dosud. O připravovaných změnách od 1. ledna a od 1. července následujícího roku Vás budeme průběžně informovat. 

Změny a novinky pro vás sleduje, ÚK Kawková

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.