Dotazník spokojenosti

Milý kliente,

děkujeme za Váš čas, který věnujete vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Jak jsme slíbili v emailu, poděkujeme Vám také slevou 100 Kč z příští fakturace.

Proč tuto zpětnou vazbu potřebujeme? Důvodem je aby se naše služby posunuly o krok dál k Vaší maximální spokojenosti. Získané měřitelné údaje a Vaše upřímné vyjádření nám nastaví laťku, kterou se budeme snažit v příštím roce nejenom udržet, ale také překonat.

Každé své hodnocení prosím důkladně promyslete a nebojte se být kritičtí. Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní postřehy.
Způsob hodnocení: 10 = nejlepší, 1 = nejhorší.

Získané údaje slouží pouze k interním potřebám jednatelů firmy a nemají k nim, ani k výstupům z nich vytvořených, přístup žádné třetí osoby ani zaměstnanci naší firmy. 

Vyplněním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Osobní údaje
Jméno a Příjmení
E-mail
Otázky spokojenosti
Způsob předávání dokladů
Komunikace se svou účetní / účetním
Rychlost zpracování dokladů
Výstupy ze zpracovaného účetnictví
Celková spokojenost se spoluprací s námi
Co byste změnili / vylepšili?
Co byste přidali / co postrádáte?
Co nejvíce oceňujete a chtěli byste vyzdvihnout?
Scroll up

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011905), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2019 do 30.9.2021.

Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti. Do projektu bude zařazeno 10 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

Dílčí cíle:
1) Zlepšení dovedností našich zaměstnanců v měkkých a manažerských dovednostech, jako jsou oblasti komunikace, týmové spolupráce
2) Zlepšení dovedností v odborných účetních a ekonomických kurzech s ohledem na současnou situaci a legislativní změny.

Upozornění