Radek Judas

S firmou Účetní kancelář Kawková s.r.o., se kterou jsme zahájili spolupráci v únoru 2017, jsme velmi spokojení. Tato účetní kancelář pro naši firmu zpracovává účetní agendu včetně zpracování a odeslání DPH, mzdovou agendu a zároveň nám vede skladovou evidenci, z níž nám podle potřeby vypracovává výstupy dle našich požadavků. Zároveň u této účetní firmy oceňujeme vstřícný a velice rychlý přístup a komunikaci. Kdykoli je možno vše konzultovat přes telefon nebo email. Veškeré dotazy, rady a informace jsou k dispozici obratem. Spolupráci s touto účetní firmou můžeme jen vřele doporučit.Jak vypadá spolupráce s námi?

ikona

Spolehněte se na lidský přístup.

Kontaktujte nás

Nebo si domluvte schůzku prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Scroll up

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011905), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2019 do 30.9.2021.

Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti. Do projektu bude zařazeno 10 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

Dílčí cíle:
1) Zlepšení dovedností našich zaměstnanců v měkkých a manažerských dovednostech, jako jsou oblasti komunikace, týmové spolupráce
2) Zlepšení dovedností v odborných účetních a ekonomických kurzech s ohledem na současnou situaci a legislativní změny.

Upozornění