Účetnictví pro eshop

Paušál 2 500 Kč / měs bez DPH

Obsahuje:

 • kompletní vedení účetnictví a komunikace s úřady
 • zpracování a odesílání měsíčního DPH + kontrolního hlášení
 • měsíční výkazy, knihy neuhrazených pohledávek / závazků, běžné účetní poradenství
 • import vydaných faktur v jakémkoliv formátu
 • dodávání dokladů elektronicky (cloud) nebo osobně
 • zpracování daňového přiznání do 2.500 Kč / ročně
 • mzdy nejsou součástí

Limity:

 • do 20 ti přijatých dokladů měsíčně
 • export vydaných faktur 
 • export bankovních výpisů


Máte zájem?

Paušál 5.000 Kč / měs bez DPH

Obsahuje:

 • kompletní vedení účetnictví a komunikace s úřady
 • zpracování a odesílání měsíčního DPH + kontrolního hlášení
 • denní účetní poradenství (účetní denně k dispozici)
 • detailní controling úhrad faktur na dobírku nebo jiným způsobem platby (GoPay, apod.)
 • import vydaných faktur v jakémkoliv formátu
 • dodávání dokladů elektronicky (cloud)
 • zpracování daňového přiznání do 5.000 Kč / ročně
 • mzdová agenda do 5 DPP a 2 HPP včetně přípravy pracovních smluv
 • zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti / srážkové daně v ceně

Limity:

 • do 80 přijatých dokladů měsíčně
 • export vydaných faktur 
 • export bankovních výpisů


Máte zájem?

Paušál 7.500 Kč / měs bez DPH

Obsahuje:

 • kompletní vedení účetnictví a komunikace s úřady
 • zpracování a odesílání měsíčního DPH + kontrolního hlášení
 • týdenní výkazy, knihy neuhrazených pohledávek / závazků, denní účetní poradenství (účetní denně k dispozici)
 • detailní controling úhrad faktur na dobírku nebo jiným způsobem platby (GoPay, apod.)
 • import vydaných faktur v jakémkoliv formátu
 • dodávání dokladů elektronicky (cloud)
 • zpracování daňového přiznání do 6.000 Kč / ročně
 • mzdová agenda do 10 DPP a 5 HPP včetně přípravy pracovních smluv
 • zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti / srážkové daně v ceně

Limity:

 • do 150 přijatých dokladů měsíčně
 • export vydaných faktur 
 • export bankovních výpisů


Máte zájem?

Služby nad rámec paušálu

 • mzdová agenda: 100 Kč / měsíc za DPP (dohoda o provedení práce), 200 Kč / měsíc za HPP, DoPČ
 • silniční daň: 750 Kč / přiznání do 3 vozidel, další vozidlo + 200 Kč
 • vyúčtování daně ze závislé činnosti / srážkové daně: 500 Kč / přiznání
 • přijaté doklady nad limit 150: 25 Kč / doklad

Nedokážete se rozhodnout?

Náš ceník


Scroll up

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011905), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2019 do 30.9.2021.

Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti. Do projektu bude zařazeno 10 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

Dílčí cíle:
1) Zlepšení dovedností našich zaměstnanců v měkkých a manažerských dovednostech, jako jsou oblasti komunikace, týmové spolupráce
2) Zlepšení dovedností v odborných účetních a ekonomických kurzech s ohledem na současnou situaci a legislativní změny.

Účetnictví pro eshop Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně
Odesláním formuláře souhlasím s následujícím... Odesláním formuláře souhlasím, aby se zaslanými údaji byly seznámeny osoby, které budou rozhodovat o mém přijetí do zaměstnání. Souhlasím, aby v případě, že nebudu přijat do pracovního poměru na pozici, na kterou se hlásím, byly moje údaje použity pro výběrové řízení na jinou pozici, která odpovídá mé kvalifikaci. Zároveň dávám souhlas k umístění svých osobních dat v informační databázi firmy Kawkova s.r.o. Souhlasím se zpracováním svých osobních dat v souladu se zákonem České republiky č. 101/2000 Sb. a zákonem Slovenské republiky č. 428/2002, o ochraně osobních údajů.
Zavřít
Upozornění