Paušál 2 500 Kč / měs bez DPH

Obsahuje:

  • kompletní vedení účetnictví a komunikace s úřady
  • zpracování a odesílání měsíčního DPH + kontrolního hlášení
  • měsíční výkazy, knihy neuhrazených pohledávek / závazků, běžné účetní poradenství
  • import vydaných faktur v jakémkoliv formátu
  • dodávání dokladů elektronicky (cloud) nebo osobně
  • zpracování daňového přiznání do 2.500 Kč / ročně
  • mzdy nejsou součástí

Limity:

  • do 20 ti přijatých dokladů měsíčně
  • export vydaných faktur 
  • export bankovních výpisů


Jak vypadá spolupráce s námi?

ikona

Spolehněte se na lidský přístup.

Kontaktujte nás

Nebo si domluvte schůzku prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Scroll up

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011905), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2019 do 30.9.2021.

Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti. Do projektu bude zařazeno 10 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

Dílčí cíle:
1) Zlepšení dovedností našich zaměstnanců v měkkých a manažerských dovednostech, jako jsou oblasti komunikace, týmové spolupráce
2) Zlepšení dovedností v odborných účetních a ekonomických kurzech s ohledem na současnou situaci a legislativní změny.

Upozornění