Paušál 7.500 Kč / měs bez DPH

Obsahuje:

 • kompletní vedení účetnictví a komunikace s úřady
 • zpracování a odesílání měsíčního DPH + kontrolního hlášení
 • týdenní výkazy, knihy neuhrazených pohledávek / závazků, denní účetní poradenství (účetní denně k dispozici)
 • detailní controling úhrad faktur na dobírku nebo jiným způsobem platby (GoPay, apod.)
 • import vydaných faktur v jakémkoliv formátu
 • dodávání dokladů elektronicky (cloud)
 • zpracování daňového přiznání do 6.000 Kč / ročně
 • mzdová agenda do 10 DPP a 5 HPP včetně přípravy pracovních smluv
 • zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti / srážkové daně v ceně

Limity:

 • do 150 přijatých dokladů měsíčně
 • export vydaných faktur 
 • export bankovních výpisů


Jak vypadá spolupráce s námi?

ikona

Spolehněte se na lidský přístup.

Kontaktujte nás

Nebo si domluvte schůzku prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Scroll up

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011905), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2019 do 30.9.2021.

Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti. Do projektu bude zařazeno 10 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

Dílčí cíle:
1) Zlepšení dovedností našich zaměstnanců v měkkých a manažerských dovednostech, jako jsou oblasti komunikace, týmové spolupráce
2) Zlepšení dovedností v odborných účetních a ekonomických kurzech s ohledem na současnou situaci a legislativní změny.

Upozornění