Účetnictví

Vedení účetnictví pro Vaše s. r. o.

Majitelé firem stráví spoustu času nad účetnictvím, aby ho měli v pořádku.
My Vám tento čas ušetříme pro Váš byznys.

Respektujeme fakt, že každé podnikání je specifické, proto volíme individuální a konstruktivní přístup, dle potřeb klienta. Pokud vyžadujete častou komunikaci, flexibilní řešení problémů a okamžité vyřízení jakýchkoliv požadavků, jsme pro Vás ti praví! Vedení účetnictví Vám zajistí:


- zaúčtování přijatých, vydaných a pokladních dokladů / faktur

- měsíční přehledy o hospodaření a finančním zdraví firmy

- sledování splatnosti závazků a pohledávek

- zaúčtování výpisů z bankovních účtů (v několika měnách)

- analytické rozlišení výnosů a nákladů

- vedení evidence majetku (hmotného i nehmotného)

- měsíční, kvartální a roční uzávěrka, včetně podání DPH a kontrolního hlášení

- veškeré přihlášky k daním a jejich podání na příslušný úřad

- účetní poradenství a zastupování na úřadech

- import faktur v jakémkoliv formátu

- vzdálený přístup ke svému účetnictví -> prvotní vystavování vydaných faktur bez poplatku

- vedení účetnictví pro e-shopy

Jak vypadá spolupráce s námi?

ikona

Začneme seznámením se s potřebami Vaší firmy a ukážeme, co pro Vás můžeme udělat.

ikona

Nastavíme způsob spolupráce, poradíme, a začneme pracovat ihned.

ikona

Postaráme se o veškerou komunikaci a povinnosti vůči FÚ, OSSZ, ZP.

ikona

Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv problémem, a my uděláme maximum, abyste byli vždy zdravě fungující firmou!

ikona

Spolehněte se na lidský přístup.

Kontaktujte nás

Nebo si domluvte schůzku prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Scroll up

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011905), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2019 do 30.9.2021.

Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti. Do projektu bude zařazeno 10 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

Dílčí cíle:
1) Zlepšení dovedností našich zaměstnanců v měkkých a manažerských dovednostech, jako jsou oblasti komunikace, týmové spolupráce
2) Zlepšení dovedností v odborných účetních a ekonomických kurzech s ohledem na současnou situaci a legislativní změny.

Upozornění