Foto

Blog

Do konce září je možné zažádat o vrácení DPH ze zemí EU

Vždy do konce 9. měsíce následujícím po zdaňovacím období je možné žádat členské státy EU o DPH, které jste tam odvedli na základě platných legislativních zásad. 

Nárok na vrácení daně má podle § 82 ZDPH odst. 1 plátce DPH, který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém pro období pro vrácení daně neměl sídlo ani provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným členským státem. 

Žádost je možné podat skrze český daňový portál. Naše finanční správa následně postoupí žádost příslušnému zahraničnímu úřadu. Minimální limity pro vrácení daně nesmí být nižší než: 

  • 400 EUR za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce, 
  • 50 EUR, jde-li o období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce (zbytek kalendářního roku). 

Správce daně státu doručí rozhodnutí žadateli do 4 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně. Pokud je žádost kladně schválena, pak daný úřad má povinnost do 10 pracovních dnů připsat vrácenou částku daně na účet žadatele. 

Výše uvedené limity (jak časové, tak i finanční) jsou obecně pojaty a jednotlivé země mohou mít stanoveny jiné podmínky. Je důležité zmínit, že žádat je možné o DPH, které dodavatel nemohl osvobodit v režimu reverse-charge a musel tak zdanit sazbou místa spotřeby dané komodity či služby. Jedná se například o pohonné hmoty (pro osobní automobily velmi omezeně), nájem dopravního prostředku, mýtné, dálniční známky, veletrhy, semináře, nákup nebo pronájem majetku atd. Obecně platí, že tuzemský plátce DPH má na vrácení zahraničního DPH nárok pouze v případě, že plnění bylo použito pro ekonomické účely plátce. 

Je nutné však důkladně prostudovat podmínky jednotlivých zemí. Některé země dovolují doložení pouze zjednodušeným daňovým dokladem, jiné požadují řádné daňové doklady. 

Jsme tu pro Vás, ÚK Kawková

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.