Foto

Blog

Jak je to s DPP od 1.7.2024?

Od 1. července 2024 vstoupí v platnost důležité legislativní změny týkající se dohod o provedení práce (DPP). Tyto změny jsou zavedeny na základě novely zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a přinášejí několik zásadních novinek, které ovlivní jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Tento článek vás podrobněji seznámí s těmito změnami, abyste byli na nové povinnosti dobře připraveni a mohli je včas a správně implementovat. Pojďme se společně podívat na to, co nás čeká.

Současná právní úprava DPP

Než přejdeme k samotným změnám, je důležité si připomenout, jaké jsou aktuální pravidla pro dohody o provedení práce (DPP):

 • Účast na nemocenském pojištění: Účast se posuzuje u každého zaměstnavatele samostatně a v každém kalendářním měsíci zvlášť. Pro vznik účasti na nemocenském pojištění je rozhodující výše zúčtovaného příjmu v kalendářním měsíci. Pokud zúčtovaná odměna nepřesáhne 10 000 Kč, účast na nemocenském pojištění nevzniká. Tato úprava zůstává a platí do 31.12.2024.
 • Více DPP: Pokud má zaměstnanec s týmž zaměstnavatelem uzavřeno více dohod o provedení práce, odměny se za kalendářní měsíc sčítají. Pokud součet odměn přesáhne 10 000 Kč, každá DPP se pro účely oznamování nástupu a skončení zaměstnání posuzuje jako samostatné zaměstnání. Tato úprava rovněž zůstává a platí do 31.12.2024.
 • Oznamování nástupu do zaměstnání: Povinnost oznamovat nástup do zaměstnání do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, v němž byl zaměstnanec poprvé účasten nemocenského pojištění, platí pouze do 30. června 2024.

Změny od 1. července 2024

Nyní se pojďme podrobně podívat na změny, které přinese nový zákon od 1. července 2024:

Evidence příjmů

Od 1. července 2024 budou mít zaměstnavatelé nové povinnosti týkající se evidence příjmů zaměstnanců na DPP:

 • Elektronické sdělování výše příjmů: Zaměstnavatelé budou povinni elektronicky sdělovat výši příjmů všech svých zaměstnanců činných na základě DPP. Toto sdělení se bude provádět vždy do 20. kalendářního dne následujícího měsíce prostřednictvím závazného formuláře „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činných na základě DPP“.
 • Kdy podat první výkaz: Poprvé bude tento výkaz zasílán za měsíc červenec 2024, a to do 20. srpna 2024.
 • Výkaz i při nulové odměně: Výkaz bude zasílán i v případě, že DPP nezakládá účast na nemocenském pojištění, nebo pokud zaměstnanec neobdržel žádnou odměnu. Tento výkaz tedy bude také zasílán, pokud DPP trvá a žádná odměna nebyla zaměstnanci v příslušném měsíci zúčtována.
 • Možnosti zasílání: Výkaz bude možné zasílat prostřednictvím uživatelského softwaru nebo přes ePortál ČSSZ. Výjimečně bude možné zasílat výkaz v listinné podobě, pokud zaměstnavatel nebude moci ze závažných technických důvodů zasílat elektronicky.
Oznamování nástupu a ukončení zaměstnání

Další změnou je povinnost elektronického oznamování nástupu a ukončení zaměstnání:

 • Oznamování nástupu: Zaměstnavatel bude povinen elektronicky oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání ve lhůtě do 20. kalendářního dne následujícího měsíce formou „Výkazu příjmů“. Toto platí i pro zaměstnance, kteří nastoupili před 1. červencem 2024, pokud nebyli dosud přihlášeni do evidence kvůli nevzniku účasti na nemocenském pojištění.
 • Oznamování ukončení: Oznámení o skončení zaměstnání zaměstnance na DPP se provede prostřednictvím „Výkazu příjmů“ nebo případně tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“, pokud byl nástup oznámen touto formou. I v druhém případě však ukončení zaměstnání může být oznámeno pomocí „Výkazu příjmů“.
Registr zaměstnavatelů

Neposlední v řadě je povinnost registrace zaměstnavatelů:

 • Registrace zaměstnavatelů: Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zaměstnance na DPP před 1. červencem 2024, u nichž nevznikla účast na nemocenském pojištění, jsou povinni se přihlásit do registru zaměstnavatelů do 30. července 2024, pokud již v tomto registru nejsou evidováni.
 • Noví zaměstnavatelé: Do registru zaměstnavatelů se budou nadále přihlašovat i zaměstnavatelé zaměstnávající pouze zaměstnance činné na základě DPP bez účasti na nemocenském pojištění, a to do 8 kalendářních dnů od nástupu prvního takového zaměstnance do zaměstnání.


Příklady z praxe

Pro lepší pochopení nových povinností přikládáme několik praktických příkladů:

 • Příklad č. 1 – Zaměstnanec na DPP byl celý měsíc nemocen:
  • Zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance na DPP od 2. března 2024, která trvá i po 30. červnu 2024. V měsíci červenci zaměstnanci nezúčtuje žádnou odměnu, protože byl nemocen. Výkaz zaměstnavatel zašle nejpozději do 20. srpna 2024, kde uvede datum nástupu do zaměstnání a příjem ve výši nula.
 • Příklad č. 2 – DPP ukončená k 30. červnu 2024:
  • DPP skončí 30. června 2024. Zaměstnavatel žádný výkaz nezašle.
 • Příklad č. 3 – DPP prvního zaměstnance zaměstnavatele:
  • Zaměstnavatel přijme do zaměstnání prvního zaměstnance na DPP 5. září 2024 a za měsíc září mu zúčtuje odměnu 6 000 Kč. Protože dosud žádné zaměstnance nezaměstnával, nebyl v registru zaměstnavatelů u příslušné správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel je povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů nejpozději do 8. října 2024. Nejpozději do 20. října 2024 odešle „výkaz příjmů“.

Změny, které vstoupí v platnost od 1. července 2024, přinášejí nové administrativní povinnosti pro zaměstnavatele a nové podmínky pro zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce. Důkladná příprava a pochopení těchto změn jsou klíčové pro jejich úspěšnou implementaci.

Další podstatné změny nastanou od 1. ledna 2025, o kterých vás budeme samozřejmě včas informovat, abyste byli připraveni na všechny nadcházející legislativní úpravy.

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby konzultace nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám pomůžeme se všemi náležitostmi a zajistíme hladký přechod na nové podmínky.

Doufáme, že vám tento přehled pomohl lépe porozumět nadcházejícím změnám a těšíme se na další spolupráci.

Jsme tady pro vaše pohodlnější podnikání, ÚK Kawková

Zdroj: ucetni-portal.cz

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.