Foto

Blog

Jaké změny přinese konsolidační balíček od 1. ledna 2024?

Jistě jste si všimli, že prezident republiky podepsal koncem listopadu tzv. „konsolidační balíček“. To je soubor změn zhruba 65 legislativních norem, kde většinové zastoupení zaujímají změny daňové. Jejich účinnost ve většině případů začíná platit od 1. 1. 2024 (tzn. zdaňovací období 2023 to zpětně nijak neovlivní). 

Připravili jsme pro Vás stručný přehled toho nejdůležitějšího, co by se Vás osobně nebo Vaší společnosti mohlo dotknout. Upozorňujeme především na úpravu sjednocené snížené sazby DPH na 12 % pro správné nastavení ve Vašich fakturačních systémech. Připomínáme také úpravy podmínek pro dohody o provedení práce, jejichž postupné zavádění probíhá ve 3 časových vlnách. 

 

1. Daň z příjmu právnických osob 

 • Zvýšení daně z příjmu všech obchodních společností ze současných 19 % na 21 % .
 • Nově je zaveden limit pro vstupní cenu za účelem daňových odpisů u osobních vozidel na 2 miliony korun (rozdíl vstupní ceny nad 2 mil. Kč bude nedaňovým nákladem). 
 • S tím souvisí i maximálně uplatnitelný limit daně z přidané hodnoty ze vstupní ceny nového automobilu ve výši 420 000 Kč (tj. 21 % z 2 000 000 Kč). 
 • Nově nelze daňově uplatnit nákup tichého vína jako dar, do roku 2023 platil limit 500 Kč bez DPH, nyní již cena nehraje žádnou roli.
 • Mimořádné odpisy od Nového roku budou platit výhradně pro automobily na elektrický pohon (možnost využití mimořádných odpisů pro tento typ aut do konce roku 2028), dosavadní možnost uplatnění mimořádných odpisů na všechna vozidla končí ke konci letošního roku. 

 

2. Daň z příjmu fyzických osob 

 • Sazby daně z příjmu fyzických osob zůstávají nezměněny, avšak mění se výše vyměřovacího základu pro výpočet vyšší sazby, tj. 23 % z 48násobku průměrné mzdy již na 36násobek průměrné mzdy (pro následující rok tj. 1 582 812 Kč ročně = 131 901 Kč měsíčně).
 • Nově bude zvýšen limit osvobození nepeněžních „volnočasových“ benefitů pro zaměstnance za rok z 20 000 Kč na 21 983 Kč (tento limit bude každoročně vycházet z poloviny průměrné mzdy pro daný rok), navíc je zrušeno osvobození u fondu FKSP. 
 • Sjednocení limitu pro osvobození u stravenek podle stravenkového paušálu, tj. osvobození od daně na straně zaměstnance bude omezeno limitem ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, limit platný od Nového roku k dnešnímu dni 12. 12. 2023 dosud není známý, 

Pro zaměstnavatele je nově „příspěvek na stravování“ daňově uznatelný v neomezené výši, nicméně částka nad 70 % limitu příspěvku již vstupuje zaměstnanci do hrubé mzdy. 

 • Zavedeno je navýšení limitu pro osvobození příjmu z příležitostné činnosti na 50 000 Kč. 
 • Zavedeno je navýšení limitu pro osvobození přijatého daru z 15 000 Kč na 50 000 Kč (neplatí pro dárce v přímé či vedlejší linii příbuzných).
 • Zruší se „školkovné“ a sleva na studenta.  
 • Upravena je podmínka pro uplatnění slevy na manželku, nově musí být uzavřeno manželství, příjmy druhého poplatníka nepřesáhnou příjmy 68 000 Kč za rok a novou podmínkou je společné dítě do 3 let (pokud přesáhne v daném roce 3 roky, lze uplatnit slevu poměrem). 
 • Zaměstnanci zaplatí více na sociálním pojištění, a to o 0,6 %, které se nově bude strhávat konkrétně pro účely nemocenského pojištění (dosud přispíval na nemocenské pojištění jen zaměstnavatel z hrazeného pojistného ve výši 2,1 %), výše odvodů na zdravotní pojištění se nemění. 

 

3. Dohody o provedení práce 

 • Ke změnám účinným od 1. října 2023, o kterých jsme informovali dříve (viz https://www.kawkova.cz/cs/zmeny-u-dpp/a-293/) od 1. ledna přibývá další legislativní úprava, a to nárok na náhradu za dovolenou. Pokud zaměstnanci trval pracovně právní vztah dle DPP nebo DPČ nepřetržitě po dobu alespoň 4 týdnů (28 kalend. dnů), pak zaměstnanci za odpracování každých 20 hodin vznikne právo na cca 1,5 hodiny dovolené. Dovolená, na níž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. Zaměstnanci na DPP s rozsahem 300 hodin ročně tak může vzniknout nárok na 24 hodin dovolené za rok. Při nemožnosti čerpání je nárok na proplacení nevyčerpané dovolené. 
 • Vzhledem k plánovanému spuštění hlášení a evidence všech DPP na OSSZ (zdravotní pojišťovny se dosud nevyjádřily) od 1. 7. 2024 je nutné vést řádnou interní evidenci Vašich „dohodářů“ od počátku následujícího roku (předem stanovený rozvrh práce, detailnější obsah nově uzavíraných DPP, apod.). Pro bližší informace se prosím obraťte na Vaši mzdovou účetní. Jste-li naším klientem, budeme detailně informovat my Vás.

 

4. Daň z přidané hodnoty 

 • Dosavadní dvě snížené sazby DPH ve výši 10 % a 15 % se sloučí do výše 12 %.
 • Ze základní sazby se do snížené přesouvá pouze nepravidelná autobusová pozemní doprava osob, ze snížené do základní sazby se přesouvají např. sběr komunálního odpadu, služby autorů a výkonných umělců, čištění vnitřních prostor v domácnostech, opravy jízdních kol, kadeřnické služby, dodání nealkoholických nápojů kromě vybraných (kohoutková voda, mléko a řada mléčných tekutých výrobků) a řezané květiny.
 • Zavedeno je plné osvobození pro knihy (tj. i brožury, omalovánky, kartografický výrobek včetně audiozáznamů). 
 • Zaveden je limit pro nákup vozidel viz bod č. 1. 


Aktuální informace pro Vás sleduje, ÚK Kawková

Zdroj: ucetni-portal.cz

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.