Foto

Blog

Srovnání podaných daňových přiznání za posledních téměř 30 let

Do 2.5.2023 byl nejzazší termín pro elektronické podání daňového přiznání jak fyzických, tak právnických osob (nejedná-li se o jednotky s povinným auditem, nebo jednotky, kterým podává přiznání daňový poradce, tady je termín stanoven do 3.7.2023). 

Protože jsme se daňovým přiznáním poslední měsíce, týdny, dny i minuty intenzivně zabývali, sestavili jsme pro vás z dat Finanční správy jednoduchý graf pro srovnání podaných daňových přiznání za posledních téměř 30 let (od počátku podnikatelského prostředí v naší zemi až do roku 2020). 

Z dat vyplývá:

  • Od roku 2005 byl rapidní skok v počtu podaných přiznání zapříčiněný tím, že do roku 2007 byl zaveden institut minimálního základu daně pro podnikatele (tehdejším zákonodárcům se nelíbily kumulativně vykazované daňové ztráty či nulové daňové povinnosti podnikatelů).
  • Mezi lety 2007 a 2008 došlo k zásadnímu poklesu daňových přiznání podaných fyzickými osobami.
  • Skok v roce 2013: dle výroku ve Výroční zprávě Finanční správy z roku 2014, byl nárůst podaných DPFO způsoben navyšujícím počtem fyzických osob (včetně zaměstnanců), kteří v důsledku snižující se životní úrovně se pokoušeli podnikat nebo pronajímat nemovitosti. 
  • Celkový počet daňových přiznání od roku 1993 měl převážně stoupající charakter, až mezi lety 2019 a 2020 došlo k mírnému poklesu.
  • Mírný pokles v roce 2020 je dle Finanční správy vysvětlován tím, že v důsledku pandemických opatření, prodloužené lhůtě pro podání přiznání až do srpna téhož roku a prominutí penále a úroků z prodlení nedocházelo tolik k chybným podáním, díky čemuž nebylo nutno podávat dodatečná přiznání. Dalším důvodem může být také snížení působnosti daňových nerezidentů v ČR díky uzavřeným hranicím a ukončení podnikání některých fyzických osob v důsledku ekonomické nepříznivé situace.

(zdroj: Výroční zprávy Finanční správy)

Jsme tu pro Vás, ÚK Kawková

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.